Aktualności Aktualności

Aktualna oferta sprzedaży drewna

Nadleśnictwo Białowieża informuje, że detaliczna sprzedaż drewna prowadzona jest w miarę dostępności pozyskanego surowca.

Cennik sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Białowieża obowiązujący od 21.01.2019 r.

 

*Cena drewna wielkowymiarowego brutto zawiera 23% podatku VAT.

** Cena drewna średniowymiarowego (opałowego S4) brutto zawiera 8% podatku VAT.

 

Informacje dotyczące dostępności surowca drzewnego można uzyskać u leśniczych poszczególnych leśnictw:

1. STOCZEK – leśniczy: Mirosław Panasiuk nr tel. 575 856 977

2. GRUDKI – leśniczy: Jerzy Buszko nr tel. 575 796 881

3. PODCERKIEW – leśniczy: Jan Jaganow  nr tel. 575 799 015

4. TEREMISKI – leśniczy - Janusz Szpakowicz nr tel. 575 858 004

5. NOWE – leśniczy: Jerzy Glad nr tel. 575 797 645

6. BATORÓWKA – leśniczy: Sergiusz Buszko nr tel. 575 796 998

oraz w biurze Nadleśnictwa, pod numerem telefonu: 85 6812405