Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Białowieża

Zajęcia edukacyjne kierujemy do dzieci i młodzieży oraz studentów z Polski i zagranicy, jak również do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o lesie, jego życiu i mieszkańcach.

Nadleśnictwo Białowieża zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne prowadzone przez okrągły rok. Zajęcia są skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i studentów oraz osób dorosłych – do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o lesie i jego mieszkańcach. Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku odbiorców oraz ich zainteresowań. Poruszane zagadnienia oraz czas trwania zajęć są ustalane indywidualnie z opiekunem grupy.

Przykładowe tematy zajęć edukacyjnych:

  • tropienie zwierząt w lesie
  • rozpoznawanie krajowych gatunków ptaków
  • obrączkowanie ptaków
  • budowa piętrowa lasu
  • rozpoznawanie krajowych gatunków drzew i krzewów
  • formy i metody ochrony przyrody
  • chronione gatunki roślin i zwierząt

Nadleśnictwo Białowieża realizuje różnorodne działania edukacyjne: m.in. zajęcia edukacyjne w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie" oraz w terenie, pogadanki prowadzone w przedszkolach i szkołach, cykliczne zajęcia edukacyjno-plastyczne organizowane w OEL „Jagiellońskie", czy plenery fotograficzne. Zajęcia odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu między opiekunem grupy a pracownikiem Nadleśnictwa Białowieża, zajmującym się edukacją leśną:

Renata Krzyściak-Kosińska – tel. 730 561 224

Łukasz Ławrysz – tel. 720 861 220

Klaudia Formejster – tel. 575 796 825

Turystów indywidualnych zapraszamy na ścieżki edukacyjne: „Żebra Żubra" oraz „Szlak Dębów Królewskich". W Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie" udzielane są informacje o tematyce przyrodniczej i leśnej.

ZAPRASZAMY!