Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Białowieża

Zajęcia edukacyjne kierujemy do dzieci i młodzieży oraz studentów z Polski i zagranicy, jak również do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o lesie, jego życiu i mieszkańcach.

Nadleśnictwo Białowieża zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne prowadzone przez okrągły rok. Zajęcia są skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i studentów oraz osób dorosłych – do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o lesie i jego mieszkańcach. Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku odbiorców oraz ich zainteresowań. Poruszane zagadnienia oraz czas trwania zajęć są ustalane indywidualnie z opiekunem grupy.

Przykładowe tematy zajęć edukacyjnych:

  • funkcje lasu 

  • tropienie zwierząt w lesie

  • rozpoznawanie krajowych gatunków ptaków

  • budowa piętrowa lasu

  • rozpoznawanie krajowych gatunków drzew i krzewów

  • formy i metody ochrony przyrody

  • chronione gatunki roślin i zwierząt

Nadleśnictwo Białowieża realizuje różnorodne działania edukacyjne: m.in. zajęcia edukacyjne w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie" oraz w terenie, pogadanki prowadzone w przedszkolach i szkołach, cykliczne zajęcia edukacyjno-plastyczne organizowane w OEL „Jagiellońskie", czy plenery fotograficzne. Zajęcia odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu między opiekunem grupy a pracownikiem Nadleśnictwa Białowieża, zajmującym się edukacją leśną:

Łukasz Ławrysz - Specjalista SL ds. edukacji leśnej tel. 720 861 220

Mateusz Nakielski - Specjalista SL ds. edukacji leśnejtel. 576 812 410

Należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem oraz wypełnić oświadczenie i dostarczyć je do siedziby Nadleśnictwa Białowieża najpóźniej w dniu zajęć.

Turystów indywidualnych zapraszamy do pobrania mobilnego przewodnika Obieżylas, dostępnej na urządzenia z systemem Android™, na ścieżki edukacyjne: „Żebra Żubra" oraz „Szlak Dębów Królewskich". W Ośrodku Edukacji Leśnej "Jagiellońskie" udzielane są informacje o tematyce turystycznej i leśnej.

ZAPRASZAMY!