Wydawca treści Wydawca treści

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Cały obszar nadleśnictwa objęty jest Obszarem Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska"

Cały obszar  nadleśnictwa (12 593,95 ha) jest objęty Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska (Rozporządzenie Nr 7/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska"