Położenie

Nadleśnictwo Białowieża należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Powierzchnia ogólna gruntów nadleśnictwa wynosi 12592,7100 ha.

Historia

Nadleśnictwo Białowieża obejmuje swoim zasięgiem część Puszczy Białowieskiej, która jest ostatnim wielkim lasem w Europie niżowej, zbliżonym swą strukturą do odwiecznego lasu pierwotnego.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Białowieża jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Białowieża prowadzi projekty związane z ochroną czynną gatunków: orlika krzykliwego i żubra.