Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją świerka.

Ochrona lasu

Identyfikacja zagrożeń i stosowanie skutecznych metod ochrony lasu stanowi ważną cześć racjonalnej gospodarki leśnej.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Białowieża ogłasza konsultacje społeczne dotyczące planowanych zabiegów związanych z pozyskaniem drewna w lasach HCVF na 2018 rok.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Białowieża

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.