Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Na mocy zawartego porozumienia Nadleśnictwo Białowieża prowadzi nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych na terenie Gminy Białowieża.

 

Leśniczowie zajmujący się lasami prywatnymi:

  • Mirosław Panasiuk - tel. 575 856 977 - obręby ewidencyjne: Podolany, Białowieża

  • Janusz Szpakowicz - tel. 575 858 004 - obręby ewidencyjne: Budy, Teremiski

  • Jerzy Glad - tel. 575 797 645 - obręby ewidencyjne: Zastawa - Krzyże, Pogorzelce, Budy