Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Białowieża
Nadleśnictwo Białowieża
+48 85 681 24 05
+48 85 681 24 05

 ul.Wojciechówka 4

17-230 Białowieża

Nadleśniczy
Dariusz Skirko
85 681 24 05
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Ginszt
85 681 24 05
Główny Księgowy
Dorota Jabłońska
85 681 24 05
Inżynier Nadzoru
Andrzej Chrenowski
85 681 24 05
Inżynier Nadzoru
Andrzej Antczak
85 681 24 05

Dział Gospodarki Leśnej

Dariusz Nizioł
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 85 681 24 05
Jowita Morawska
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 85 681 24 05
Marek Glad
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 85 681 24 05
Maria Nowicka - Szpakowicz
Specjalista SL ds. ochrony przyrody
Tel.: 85 681 24 05
Sławomir Mioduszewski
Specjalista SL ds. gospodarki drewnem
Tel.: 85 681 24 05

Dział Finansowo-Księgowy

Ewelina Wołkowycka
Księgowy
Tel.: 85 681 24 05
Helena Werkowska
Starszy księgowy
Tel.: 85 681 24 05
Maria Malinowska
Starszy księgowy
Tel.: 85 681 24 05
Maria Superson
Starszy księgowy
Tel.: 85 681 24 05

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Andrzej Siemieniaka
Sekretarz
Tel.: 85 681 24 05
Aneta Zinkiewicz
Specjalista ds. administracji
Tel.: 85 681 24 05
Anna Aleksiejuk-Kościuczuk
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 85 681 24 05
Anna Patejuk
Sekretarka
Tel.: 85 681 24 05
Eugeniusz Aleksiejuk
Specjalista ds. administracji
Tel.: 85 681 24 05

Posterunek Straży Leśnej

Waldemar Górski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 85 681 24 05
Zygmunt Niemcunowicz
Strażnik leśny
Tel.: 85 681 24 05
Cezary Moroz
Strażnik leśny
Tel.: 85 681 24 05

Stanowisko ds. pracowniczych

Jolanta Błyskun
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 85 681 24 05

Stanowisko ds. bhp

Łukasz Semeniuk
Specjalista ds. bhp
Tel.: 85 681 24 05

Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie"

Renata Krzyściak-Kosińska
Kierownik Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie"
Tel.: +48 730 561 224
Klaudia Formejster
Referent
Tel.: +48 575 796 825
Łukasz Ławrysz
Specjalista ds. edukacji leśnej
Tel.: +48 720 861 220