Leśnictwa Leśnictwa

Stoczek

Leśniczy - Mirosław Panasiuk
(+ 48) 575 856 977

Podleśniczy - Tomasz Bugwin
(+ 48) 575 951 224

ul. Centura 20
17-230 Białowieża

Grudki

p.o. leśniczy - Jerzy Buszko

(+ 48) 575 796 881

 

Grudki 34
17-230 Białowieża

Podcerkiew

Leśniczy - Mirosław Superson
(+ 48) 575 796 885

Podleśniczy - Katarzyna Pawłowska-Agiejczyk
(+ 48) 531 132 700

Grudki 36
17-230 Białowieża

Teremiski

Leśniczy - Jan Jaganow
(+ 48) 575 799 015

Podleśniczy - Janusz Szpakowicz
(+ 48) 575 858 004

Robotnik pomocniczy - Marcin Szpakowicz

ul. Krzyże 33
17-230 Białowieża

Nowe

Leśniczy - Jerzy Glad
(+ 48) 575 797 645

Podleśniczy - Radosław Lickiewicz
(+ 48) 575 799 641

ul. Krzyże 29
17-230 Białowieża

Batorówka

Leśniczy - Sergiusz Buszko
(+ 48) 575 796 998

Podleśniczy - Tomasz Werkowski
(+ 48) 575 796 891

Podleśniczy - Piotr Bukład
(+ 48) 730 961 224

Podleśniczy - Mateusz Nakielski
(+ 48) 576 812 410

Podleśniczy - Klaudia Brodzik
(+ 48) 575 796 892

ul. Centura 6
17-230 Białowieża