Wydawca treści Wydawca treści

NADLEŚNICTWO BIAŁOWIEŻA

Nadleśnictwo Białowieża leży w samym centrum Puszczy Białowieskiej.

Nadleśnictwo Białowieża leży w samym centrum Puszczy Białowieskiej, jego powierzchnia leśna obejmuje ok. 12,3 tys. ha, co stanowi ok. 20 % całej polskiej części tego kompleksu leśnego. W jego skład wchodzi 6 leśnictw: Stoczek, Grudki, Podcerkiew, Teremiski, Nowe, Batorówka.
 Podobnie jak pozostałe 2 nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej: Hajnówka i Browsk Nadleśnictwo Białowieża weszło w skład powstałego w 1994 roku Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska".  W 2005 r.  wraz z całą Puszczą zostało uznane za Rezerwat Biosfery, a 2006 roku włączono w sieć natura  obszaru Natura 2000.  
    Lasy Nadleśnictwa charakteryzują się występowaniem siedlisk o wysokim stopniu żyzności (tylko 1% stanowią ubogie siedliska bagienne) oraz niewielkim stopniem odkształcenia, aż 86% występuje w stanie naturalnym. Siedliska odkształcone to około 11,5%, są one pozostałością po rabunkowej eksploatacji angielskiej firmy European Century Corporation. Rosną na nich głównie sosna i gatunki lekkonasienne takie jak np.  brzoza. Największy udział powierzchniowy ma świerk- 32%, sosna  i dąb -20%, klon- 19% i brzoza-6% i  reszta gatunków nie przekracza 5%.
     Największy udział powierzchniowy stanowi VIII klasa wieku- aż 27,5 %, czyli drzewostany powyżej 140 lat o zasobności ponad 397 m3/ha! Wartości te świadczą o dużej  naturalności i dobrze prowadzonej gospodarce leśnej. Przeciętny wiek drzewostanów to 89 lat,  jest on znacznie wyższy niż przecięta średnia dla kraju. Związane jest to z nie wycinaniem ponad 100-letnich drzew, utworzeniem powierzchni referencyjnych, gdzie nie prowadzi się działalności gospodarczej oraz dużej powierzchni rezerwatów-4,3 tys. stanowiącej ok. 35% powierzchni  całego nadleśnictwa:
•    Rezerwat „ Krajobrazowy Władysława Szafera"
•    Rezerwat „Pogorzelce"
•    Rezerwat „ Kozłowe Borki"
•    Rezerwat „ Podcerkwa"
•    Rezerwat „Podolany"
•    Rezerwat „Wysokie Bagno"
•    Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej

Wśród występujących tu form ochrony możemy wymienić: 11 użytków ekologiczne (ok. 54 ha), 503 pomników przyrody (471 pojedynczych drzew, 31 grup drzew, 1 głaz),