Położenie

Nadleśnictwo Białowieża należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Powierzchnia ogólna gruntów nadleśnictwa wynosi 12592,7100 ha.

Galeria zdjęć

W wielu miejscach Nadleśnictwa Białowieża połamane martwe świerki tworzą pesymistyczny krajobraz. Po jakimś czasie od zamarcia, łamiąc się pod własnym ciężarem, stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. To też jest obraz Puszczy Białowieskiej.

Historia

Nadleśnictwo Białowieża obejmuje swoim zasięgiem część Puszczy Białowieskiej, która jest ostatnim wielkim lasem w Europie niżowej, zbliżonym swą strukturą do odwiecznego lasu pierwotnego.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Białowieża jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Białowieża prowadzi projekt związany z ochroną czynną żubra.