Asset Publisher Asset Publisher

NASIENNICTWO I SELEKCJA

Nadleśnictwo Białowieża dysponuje bogatą bazą nasienną. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się (drzewostany i drzewa zarejestrowane w BNL):

Gospodarcze drzewostany nasienne:

144,98 ha w tym: Dąb szypułkowy - 53,60 ha, Sosna - 8,54 ha, Grab - 37,77 ha, Olsza czarna - 45,07 ha;

Wydzielone drzewostany nasienne:

2 drzewostany olszowe (obejmujące 4 wydzielenia) o łącznej powierzchni 12,88 ha;

Drzewa mateczne - 84 szt.:

Dąb szypułkowy - 32 szt., Sosna - 22 szt., Olsza czarna - 20 szt., Osika - 1szt., Brzoza brodawkowata - 9 szt.;  

Źródła nasion:

Klon - 26,53ha.

 

Powadzone działania zmierzają do zachowania naturalnego zróżnicowania genetycznego populacji rodzimych gatunków drzew leśnych i utrwalania najlepszych populacji w miejscach ich występowania.