Aktualności Aktualności

Leśnicy z Kolbuszowej w Puszczy Białowieskiej

W dniu 7 listopada 2018 roku, Nadleśnictwo Białowieża miało przyjemność gościć pracowników z Nadleśnictwa Kolbuszowa, którzy odbywali na terenie Puszczy Białowieskiej szkolenie z zakresu ochrony lasu oraz ochrony przyrody.

       Wizyta rozpoczęła się w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” gdzie leśnicy zostali zapoznani z teoretycznymi aspektami na temat ochrony lasu oraz ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej na przykładzie naszego nadleśnictwa. Omówiono problemy związane z gradacją kornika drukarza, w wyniku której zamarła znaczna część drzewostanów świerkowych. Został poruszony także temat prowadzonych zabiegów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego wzdłuż dróg i szlaków turystycznych.

       Nasi goście, po porcji wiedzy teoretycznej, mogli zobaczyć jak sytuacja przedstawia się w terenie. Leśniczowie z leśnictw Stoczek, Nowe oraz Batorówka omówili prace jakie wykonano na poszczególnych powierzchniach.

       Ostatnim punktem szkolenia był Rezerwat Pokazowy Żubrów BPN, w którym goście w pięknej jesiennej aurze mogli podziwiać leśne zwierzęta.