Aktualności Aktualności

GOŚCIE Z ŁOTWY

W dniu 29 listopada br. Nadleśnictwo Białowieża miało przyjemność gościć na swoim terenie grupę 74 łotewskich leśników.

W dniu 29 listopada br. Nadleśnictwo Białowieża miało przyjemność gościć na swoim terenie grupę 74 łotewskich leśników. Przyjezdni odwiedzili nas z chęcią poznania sposobu prowadzenia edukacji leśnej w naszym nadleśnictwie oraz zapoznania się z aktualnie panującą sytuacją w Puszczy Białowieskiej.

Pracownicy łotewskich Lasów Państwowych, na co dzień w swojej pracy łączą obowiązki leśnika - terenowca z zadaniami edukatora leśnego, w rezultacie opierając się na własnych doświadczeniach z terenu mogą swobodnie i praktycznie przekazywać wiedzę zarówno turystom, uczniom, studentom czy osobom na co dzień zajmującym się praktyką leśną.

Nasze spotkanie, rozpoczęło się w sali konferencyjnej Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”, gdzie nasi goście zapoznani zostali ze wszelkimi aspektami prowadzonej przez Nadleśnictwo Białowieża edukacji leśnej społeczeństwa, a także szczegółami z zakresu ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej.

Po porcji wiadomości teoretycznych, goście zza granicy mogli zobaczyć intersujące ich zagadnienia w terenie. Były to m.in. drzewostany, w których wykonano zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz powierzchnie, na których dokonano już prac odnowieniowych po ubiegłorocznych pracach z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także drzewostany młodszych i starszych klas wieku, na których w wyniku gradacji kornika drukarza nastąpił rozpad drzewostanów świerkowych.

Na zakończenie, w ramach integracji z przyrodą, grupa leśników odbyła wizytę w rezerwacie pokazowym żubrów BPN oraz spacer ścieżką edukacyjną „Żebra Żubra”.