Aktualności Aktualności

Goście z Litwy odwiedzili Puszczę

W dniu 18 października br., Nadleśnictwo Białowieża odwiedziła grupa litewskich urzędników, odpowiedzialnych za gospodarkę leśną w lasach rejonu „Punios Silas”.

Goście z Litwy na początku spotkania przedstawili sytuację na temat funkcjonowania i zarządzania gospodarką leśną we własnym regionie oraz scharakteryzowali występujące tam problemy i trudności, z którymi na co dzień przychodzi się im mierzyć. Po wspólnej wymianie poglądów i opinii na tematy gospodarki litewskiej, przeszliśmy do spraw dotyczących Nadleśnictwa Białowieża oraz aktualnej sytuacji panującej w Puszczy Białowieskiej.

Litwini byli szczególnie zainteresowani strukturą podziału lasów Nadleśnictwa Białowieża, skutkami gradacji kornika drukarza oraz działaniami dążącymi do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w drzewostanach dotkniętych gradacją kornika drukarza.

Po dużej porcji wiadomości teoretycznych, goście zza granicy mogli zobaczyć intersujące ich zagadnienia w terenie. Były to m.in. drzewostany, w których wykonano zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz powierzchnie, na których dokonano już prac odnowieniowych po ubiegłorocznych pracach z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także drzewostany młodszych i starszych klas wieku, na których w wyniku gradacji kornika drukarza nastąpił rozpad drzewostanów świerkowych.