Aktualności Aktualności

Afrykański Pomór Świń

Wydane zostało nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z ASF.

 

Wydane zostało nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF oraz Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22.05.2015 r. zmieniające załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zachowania zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

 

Szczegółowe informacje oraz materiały dotyczące

afrykańskiego pomoru świń dostępne są na stronach:

Głównego Inspektoratu Weterynarii

Wrota Podlasia